Home Hoveniers Vijf goede redenen om geen bladblazers te gebruiken

Vijf goede redenen om geen bladblazers te gebruiken

Als de herfststormen het blad van de bomen vegen, worden overal weer bladzuigers en bladblazers gebruikt. Wat is voor sommigen de handigste manier om bladeren te verwijderen, voor anderen is dit de meest geschikte manier om de laatste zenuw te doden. En het is niet alleen het lawaai dat van de bladverwijderaars het meest gehate object maakt van alle getroffen buren in de herfst. Lees hier onze test naar de beste bladblazer. Of onze bladhark vergelijk pagina.

Bladblazers en zuigers zijn het meest vervelend vanwege het indringende geluid dat ze veroorzaken. Afhankelijk van het model produceren ze meer dan 110 decibel, luider dan sommige pneumatische hamers en de meeste cirkelzagen. Daarom mogen de apparaten na de federale wet op de bescherming tegen immissie ook alleen worden gebruikt op werkdagen tussen 9 en 13 uur en van 15 tot 17 uur. Apparaten met de CE-milieukeur mogen daarentegen wel tussen 7.00 uur en 20.00 uur op werkdagen worden gebruikt. In sommige gevallen zijn er echter ook regionale verschillen.

Iedereen die zich daar niet aan houdt, pleegt een administratieve overtreding. Dit kan zelfs met 5.000 euro worden bestraft, volgens de boetecatalogus.

Bij een volume van meer dan 85 decibel kan het menselijk gehoor beschadigd raken – vooral gebruikers van de apparaten moeten daarom voldoende gehoorbescherming dragen.

Bladblazers vernietigen nuttige insecten

Milieuverenigingen zoals de Duitse Vereniging voor Natuurbehoud (NABU) hekelen met name het dodelijke effect van bladvacuüms op nuttige insecten. Volgens een NABU-informatieblad genereren de apparaten een afzuiging tot 160 kilometer per uur. Ten laatste is de daaropvolgende hakfunctie dodelijk voor nuttige insecten die in de bladeren en de kruidenlaag in de buurt van de grond werden gevonden.

Tot de gefragmenteerde kleine dieren behoren kevers, spinnen en pissebedden, maar ook kikkers en kleine egels. Volgens de Beierse natuurbeschermingsvereniging hebben veel van deze dieren belangrijke ecologische functies voor de bodem. Het gebrek aan dieren en bladeren leidt tot een verarming van het bodemleven en onderbreekt de humusvorming. Bovendien ontneemt de volledige verwijdering van bladeren en plantenresten nuttige insecten, egels en vlinderlarven de beschutting die ze nodig hebben voor de winter.

Uitlaatgassen van bladblazers vervuilen mens en milieu

Veel vooral oudere bladzuigers en bladblazers worden met tweetaktmotoren aangedreven en produceren onnodige uitlaatgassen. Volgens een berekening van het Bundesamt für Umwelt (UBA) uit 2002 stoot een tweetaktbladblazer 270 gram onverbrande koolwaterstoffen per uur uit. Dit komt overeen met 200 keer de hoeveelheid van een auto met een geregelde katalysator. Bij nieuwere modellen is de uitstoot van schadelijke stoffen met ongeveer 60 gram beduidend lager, maar nog steeds te hoog. Volgens de UBA worden naast de uitstoot van koolwaterstoffen ook stikstofoxiden uitgestoten, die bijdragen tot de vorming van ozon op leefniveau.

Fijnstofvervuiling door bladblazers

Volgens de Bund Naturschutz in Beieren is het gebruik van bladblazers op paden en wegen ook problematisch. De bladeren worden gebruikt om het fijne stof op de weg op te wervelen. Deze bevat kankerverwekkende stoffen zoals dieselroet en de slijtage van banden en remmen, die respirabel zijn.

Bezems en harken beter voor natte bladeren

Natuurbeschermers raden u daarom aan om waar mogelijk het gebruik van bladblazers en stofzuigers te vermijden. Vooral onder bomen en struiken zou het geen probleem zijn als de bladeren als schuilplaats voor kleine dieren zouden blijven liggen. De NABU wijst er ook op dat stapels bladeren die geschikt zijn voor veel dieren, zoals egels en de larven van talrijke vlinders, een noodzakelijk overwinteringsmiddel zijn.

Wie de bladeren absoluut wil verwijderen, reikt beter tot bezems of harken. Om niet te veel werk te hebben, kunt u de bladeren laten liggen totdat alle bladeren eraf zijn gevallen en ze vervolgens samenvegen. Als de bladeren nat zijn, is handgereedschap toch al een snellere keuze. Wij hebben de beste tips voor het verwijderen van bladeren voor u samengesteld.

Als het een bladblazer moet zijn, kies dan voor een elektrische

Als u nog steeds een bladzuiger nodig heeft, moet u kiezen voor een elektrisch model. De units met stroomaansluiting zijn stiller dan de modellen met benzinemotoren, wat de zenuwen van de buren goed ontziet.

Wij adviseren om bij de aankoop rekening te houden met de grootte van de opvangzak. De container moet gemakkelijk uit het apparaat te verwijderen zijn en de opening moet groot genoeg zijn om de hobbytuinier in staat te stellen de inhoud goed uit te schenken. De opvangzak moet een inhoud van 40 tot 45 liter hebben. Als de zak te klein is, moet je hem vaak leegmaken, als hij te groot is, draag je te veel gewicht bij het tuinieren.