Home Ongedierte Van draadwormen afkomen: 6 tips voor natuurlijke bestrijding

Van draadwormen afkomen: 6 tips voor natuurlijke bestrijding

Draadwormen zien er misschien onopvallend uit, maar ze kunnen enorme schade aanrichten. Bij een besmetting is snel handelen dus geboden.

De klikkever is op vrije voeten in veel tuinen. Er is geen reden tot ongerustheid, want de kevers zijn ongevaarlijk en voeden zich met nectar en stuifmeel. De larven van de klikkever daarentegen zijn uiterst vraatzuchtig en kunnen schade aanrichten in de moestuin. De draadworm leeft in de grond en valt verschillende groenten aan. Draadwormen houden van vocht en boren zich vaak in rijpe aardappelen. De hobbytuinier kan gericht optreden tegen de larven van de draadworm en preventieve maatregelen nemen.
Draadwormen herkennen
De draadworm bereikt een grootte van twee tot drie centimeter. Het opvallendste kenmerk van de slanke larven is een harde, gele, chitineuze carapax die ze volledig omsluit en ook verantwoordelijk is voor de ongewone naam van het ongedierte. De draadworm heeft drie paar poten, die voor de voortbeweging gebruikt worden. Verder heeft de worm een sterk ontwikkelde kaak en kleine puntoogjes.

Na de verpopping ontwikkelt de draadworm zich tot de al genoemde ongevaarlijke klikkever. Hij is ongeveer een centimeter groot en bruin tot zwart van kleur.

Waar komt de draadworm voor?

Bouwland en groentebedden zijn de voornaamste habitat van de draadworm. Vooral bedden die eerst aangelegd zijn en oorspronkelijk grasland waren, lopen gevaar.

Het voorkeursvoedsel van de draadworm zijn planten met zachte wortels.

In groentebedden worden de volgende soorten bedreigd:

  • Aardappelen
  • Tomaten
  • Sla
  • Rode biet
  • Wortelen
  • Erwten
  • Asperges

Zelfs zachte bollen worden door de larven niet gespaard. Het voorkomen van draadwormen op kamerplanten is ook niet ongewoon. Vaak zitten er al eitjes of larven in commerciële potgrond.

Tip: Als potgrond voor gebruik in de oven of magnetron gesteriliseerd wordt, kan hij kiemvrij gehouden worden.

Hoe kan een draadwormplaag herkend worden?

Omdat de draadworm in de grond leeft, zal de besmetting in het begin niet zichtbaar zijn. Aangetaste planten verdorren zichtbaar. Vaak kan de hobby-tuinier de stengels gemakkelijk uit de grond trekken, omdat de wortels al bijna helemaal weggevreten zijn. Aantasting leidt vaak tot de dood van de plant.
Bij nader onderzoek zie je voedertunnels in de groenten. De draadworm laat ronde gaten achter in aardappelen of wortels. Wortelresten zijn nauwelijks aanwezig.

Kunnen met draadworm besmette aardappelen nog gegeten worden?

Draadwormen kurken de tunnels die ze in de aardappel geboord hebben. Uitwerpselen hopen zich op in de gaten. Bacteriën en schimmels kunnen de gaatjes binnendringen en tot secundaire infecties leiden. In dit geval zijn de gaten zwart gemaakt. Groenten die op deze manier aangetast zijn, mogen niet meer geserveerd worden.

Tip: Je kunt lichte voedingsschade wegsnijden en de groenten blijven eten.

Draadwormen bestrijden – de beste tips

Draadwormaantasting hoeft niet geaccepteerd te worden. Er zijn een paar manieren om draadwormen te bestrijden of hun plaag te decimeren.

Draadwormen en gewasbeschermingsmiddelen

Momenteel (vanaf 2021) zijn er geen chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen draadwormen op de markt. Bijgevolg moeten andere oplossingen gezocht worden. Momenteel worden pogingen ondernomen om draadwormen te doden met behulp van de bodemschimmel Metarhizium.

Vernietiging van draadwormen door gerichte bodembewerking

De draadworm heeft het graag vochtig. Als de larven in de bovenste bodemlagen zitten, moet de grond grondig geharkt worden. Kies hiervoor een zonnige en droge dag uit.

Als je de grond omspit, komen de wormen tot in de bovenste lagen van de grond en kunnen daar met de hand verzameld worden. Scharrelkippen doen dit werk graag voor je.

Bestrijd draadwormen met predatoren

De draadworm heeft een aantal andere natuurlijke roofdieren:
sluipwespen van ichneumon
Loopkevers
Spitsmuizen
Egels
Mollen
Kraaien
Spreeuwen

Vang de draadworm

Voor een natuurlijke bestrijding van draadworm kunnen amateurtuiniers vallenzetter worden. Je kunt de vallen gemakkelijk zelf maken. Alles wat je nodig hebt zijn eenvoudige houten spiesjes en verschillende brede aardappelschijfjes.

De aardappelschijfjes worden op de houten spiesjes gestoken en het aas wordt ongeveer vijf centimeter diep in de grond tussen de bedreigde groenteplanten gegraven. Na een paar uur moeten de draadwormen het aas geaccepteerd hebben. Dan kunnen de spiesen weer uit de grond getrokken worden. Aas en wormen kun je in een emmer doen en de emmer leeggieten op een plaats waar het ongedierte geen onheil kan stichten.

Voor een blijvende bestrijding van de draadworm maak je nieuw aas en herhaal je de procedure.

Planten tegen draadwormen

Sommige planten zijn niet goed voor draadwormen. Hiertoe behoren goudsbloemen en goudsbloemen. Als de bloeiende planten tussen de groenten worden gezet, kan de aantasting aanzienlijk worden verminderd. De wortels zijn giftig voor de larven en ze sterven onmiddellijk bij aanraking.

Decimeer draadwormplagen door bevruchting
Als het bed is voorbereid voor beplanting, bemest je het met calciumcyaanamide. Ongeveer een week na de behandeling met deze meststof kan er zoals gewoonlijk gezaaid worden.

Draadwormplaag voorkomen – dit is de manier om te gaan

Aantasting kan met verschillende methoden voorkomen worden. Als bijvoorbeeld een lapje gazon tot een perk is omgevormd, mag daar de eerste twee jaar geen van de bovengenoemde groenteplanten gekweekt worden.

  1. Veelvuldig losmaken van de grond kan ook helpen tegen draadwormen. De hobbytuinier moet zijn planten in de gaten houden en controleren op tekenen van voeding of algemene ziekten.
  2. Gezonde en sterke planten zijn het best beschermd tegen ziekten en plagen. Dit geldt ook voor groenteplanten. Als je je eigen planten kweekt, moet je ze pas uitplanten als ze sterk genoeg zijn. Je kunt ze in de late winter op de vensterbank laten groeien. Tip: Aardappelen moeten worden voorgekiemd voordat ze in de grond worden gepoot.
  3. De draadworm zal bij voorkeur het aardappelbed bezoeken. De hobbytuinier kan deze plannen dwarsbomen door vroeg aardappels te rooien. Zoek bij aankoop naar vroegrijpende soorten. Deze aardappelen kunnen al in de vroege zomer geoogst worden en de draadworm krijgt geen kans om zijn tunnels te boren in de aardappelen die klaar zijn om geoogst te worden.