Home Populair Drainage Tuin

Drainage Tuin

drainage tuin

Drainage tuin – planten kunnen niet zonder water. Maar wanneer ze voortdurend met hun wortels in het water staan, gaat het mis.

Ook keermuurtjes en bestrating kunnen te lijden hebben van te veel vocht. Natte grond kan diverse oorzaken hebben en de aanpak verschilt dan ook per situatie.

Als je een diep gat graaft in de tuin moet het water dat erin loopt minimaal 80 centimeter diep staan, dit is het zogenaamde grondwaterpeil. Staat het grondwater hoger, dan zullen veel planten last hebben van te vochtige grond.

Struiken en bomen wortelen nog dieper, maar gaan zelden dieper dan de hoogste grond-waterstand. Is de grond boven het grondwaterniveau kletsnat, dan zal de aanleg van een drainage tuin systeem nodig zijn zodat het water kan weglopen naar een lager gelegen plek.

Drainage tuin& vochtproblemen

Het kan ook zijn dat de grond alleen op een bepaalde plek erg nat is, doordat hij heel hard is aangedrukt, bijvoorbeeld een (deel van het) gazon waar veel wordt gelopen.

Of er zit een ondoorlatende laag op enige diepte, een zogenaamde oerlaag. Graaf in dat geval eerst een gat om de bodem te onderzoeken.

Is alleen de bovenlaag vastgedrukt, maak die dan goed los en verbeter de grond met scherp zand. Is de hele grond erg hard, boor dan met een grondboor (te huur) op enkele plekken een gat van ongeveer 1 meter diep.

Gaat het om een harde laag waar het water slecht doorheen kan, boor hier dan enkele gaten doorheen. Stort de gaten vol met grof grind voor een goede afwatering. Het grind kan weer worden afgedekt met een graszode.

Drainage verhoogde border

Drainage Tuin sleuven gravenIs alleen de grond in de border erg vochtig denk er dan eens aan om de border te verhogen. In een verhoogd vak loopt het water beter weg. Bij zware kleigrond zal de afwatering beter verlopen als er grof zand door de aarde wordt gespit.

Is de waterstand in de hele tuin te hoog, dan is het ingraven van drainagebuizen een mogelijkheid. Dit zijn geribbelde buizen met duizenden gaatjes in de wanden, omhuld met kokosvezel. Ze worden in sleuven gelegd en lopen per 10 meter lengte 1 centimeter af.

Er moet wel een punt zijn waar het water naar toe kan, en dit moet lager liggen dan de drainagebuis. Een sloot of een riolering waarop je kunt aansluiten is ideaal. Is er geen sloot, dan is het misschien mogelijk een tuingedeelte (terras) rond het huis te verhogen en de tuin verder van het huis af te verlagen.

Drainagebuizen vanuit het hoge deel kunnen dan afwateren op het lage deel. Natuurlijk moet hier wel eerst een goed plan voor worden gemaakt. Bij de aanleg van een nieuwe tuin is het altijd raadzaam een grondonderzoek te laten verrichten. Als blijkt dat de tuin te nat is, kunnen er van tevoren drainagebuizen worden gelegd en de sleuven met een machine worden gegraven.

Is drainage tuin geen optie?

Pas dan de planten aan de grond aan. Op vochtige grond kunnen veel mooie planten groeien, zoals sleutelbloemen, varens en kattenstaart. Stagnerend water blijft echter ook voor deze planten een probleem. Is er geen laaggelegen punt beschikbaar, dan kan het overtollige water worden weggepompt, net als in een polder.

Op de gewenste diepte, bijvoorbeeld 1 meter onder het maaiveld, worden drainagebuizen gelegd. In een dieper gelegen put (drainagekelder) komt een pomp te staan. Het water dat in de put loopt, wordt in een sloot gepompt, die bijvoorbeeld 50 centimeter onder het maaiveld ligt.

Geen volledige drainage tuin?

Heeft u een vochtige tuin en wilt u niet de hele tuin draineren? Zorg dan in elk geval voor goed doorlatende grond onder de paden en terrassen. De natte grond onder de bestrating kan ’s winters namelijk bevriezen.

Hierdoor zet de grond uit en komen de stenen omhoog, later zakken ze weer terug. Met als resultaat een hobbelige bestrating. Graaf het cunet 40 tot 60 centimeter uit. Leg onderin een laag grof puin, daarop een laagje fijn puin.

Tenslotte moet er zo’n 10 centimeter grof (scherp) zand op. Door de bestrating iets af te laten lopen of bol te leggen loopt regenwater snel van het pad of terras af. Achter keermuurtjes, die in een vochtige tuin hoogteverschillen opvangen, hoopt zich veel vocht op (het water loopt naar een lager punt).

Als de grond te nat wordt kan de muur onder de druk bezwijken. Graaf daarom achter de keermuur een drainagebuis in. Bedek de buis met grind, heide of kokos en sluit de buis aan op de riolering, een put of een sloot.

Drainage Tuin – Hoe werkt het?

  • Pak wat aarde en knijp erin. Loopt er water uit dan is de grond veel te vochtig.
  • Natte plekken in het gazon: maak met een grondboor gaten van ongeveer een meter diep.
  • Vul de gaten met grof grind zodat het water goed kan weglopen.
  • Er zijn veel mooie planten die van vochtige grond houden. Als de plek erg vochtig is dan komen moerasplanten als bijvoorbeeld de dotterbloem in aanmerking.
  • Voor de aanleg van drainage in de tuin worden met een machine sleuven gegraven voor drainagebuizen.
  • Een drainagebuis heeft duizenden gaatjes, het omhulsel van kokosvezel voorkomt dichtslibben.